Grzegorz Matusiak

Image<< powrót

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Od 2001 roku Doktor Akustyki na Wydziale Elektroniki w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki.

Publikacje na łamach Audio Engineering Society www.aes.org i European Acoustics Association www.eaa-fenestra.org

1. Application of the Reactance Transformation Method for the Design of Loudspeaker Band-Pass Systems, Dobrucki, A., Matusiak, G., 106th Convention of Audio Engineering Society, Munich, Germany, 1999 May 8-11, preprint 4866 (A-6).

2. Symmetrical Loudspeaker Band-Pass Systems of Eight Order with Active Filter, Dobrucki, A., Matusiak, G., 107th Convention of Audio Engineering Society, New York, USA, 1999 September 24-27, preprint 5012 (F-2).

3. Symmetrical Loudspeaker Band-Pass Systems of Eight Order with Passive Filter, Matusiak, G., Dobrucki, A., 108th Convention of Audio Engineering Society, Paris, France, 2000 February 19-22, preprint 5107 (G-2).

4. Design Principles for Symmetrical Band-Pass Loudspeaker Systems of Six and Eight Order, Matusiak, G., Dobrucki, A., 110th Convention of Audio Engineering Society, Amsterdam, The Netherlands, 2001 May 12-15, Convention Paper 5325.

5. Fourth-Order Symmetrical Band-Pass Loudspeaker Systems, Matusiak, G., Dobrucki, A., Journal of Audio Engineering Society, Vol. 50, No. 1/2, 2002 January/February, pp. 4-18. Po trzech dekadach wyczekiwania powstała teoria ostatniej grupy urządzeń głośnikowych, tzw. urządzeń pasmowo-przepustowych. Teoria ta ułatwia projektowanie między innymi tzw. subwooferów.

6. The Fundamentals of Loudspeaker Radiation and Acoustic Quality, Matusiak, G., 128th Convention of Audio Engineering Society, London, UK, 2010 May 22-25, Convention Paper 8010. Utworzono proste, a jednocześnie dokładne modele promieniowania dźwięku oraz „powietrznego obciążenia” stawianego poruszającej się membranie głośnikowej o różnym kształcie i wielkości. Usprawniło to proces projektowania głośników. Ponadto wprowadzono brakującą "dobroć akustyczną" (oprócz "elektrycznej" i "mechanicznej") do najważniejszych wielkości teorii urządzeń głośnikowych, tzw. parametrów Thiele-Smalla.

7. The Fundamentals of Loudspeaker Efficiency, Matusiak, G., Forum Acusticum 2011, European Acoustics Association, Aalborg, Denmark, 2011 June 26 – July 1, ID 273. Wyznaczono częstotliwościowe charakterystyki prawdziwej efektywności głośnika o dowolnej wielkości i kształcie membrany. Wyprowadzono równania matematyczne wykorzystywane do optymalizacji konstrukcji projektowanego głośnika.

Patenty

1. Urządzenie głośnikowe pasmowoprzepustowe, Dobrucki, A.B., Matusiak, G.; Upr.: Politechnika Wrocławska. Nr ochr. WYN: 188215. Urząd Patentowy RP, BUP 14-02-2000, nr 04/2000.
2. Głośnik kopułkowy, Matusiak, G. i inni; Upr.: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Łódź, Tonsil S.A. – Września. Nr ochr. WYN: 204309. Urząd Patentowy RP, BUP 08-04-2002, nr 08/2002. Przeprowadzono badania w zakresie drgań powłok i promieniowania dźwięku. Zaprojektowano i opatentowano membrany głośnikowe z bakteryjnej celulozy, tzw. bio-celulozy, a także kompletne głośniki z tymi membranami.

Wyróżnienia

1. Srebrny Medal na 49-tym Światowym Salonie EUREKA w Brukseli za opracowanie membrany z modyfikowanej celulozy bakteryjnej do przetworników elektroakustycznych. Brussels, EUREKA 2000, 20.11.2000.

2. Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych za rozprawę „Symetryczne pasmowoprzepustowe urządzenia głośnikowe”, Warszawa, marzec 2003.

Doświadczenia naukowe i zawodowe

1. Politechnika Wrocławska www.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, Zakład Akustyki - Doktorant.

2. Tonsil, Asystent Dyrektora Biura Rozwoju - Konstruktor.

3. APS Audio Pro Solution www.aps-company.com - Konstruktor.

4. Loudspeaker Project R&D - Właściciel.

Wybrane projekty i prace badawcze

1. Projekty badawcze w ramach „Loudspeaker Project R&D”, Program UE „Innowacyjna Gospodarka”, Czujniki i Sensory do Pomiarów Czynników Stanowiących Zagrożenia w Środowisku - Modelowanie i Monitoring Zagrożeń, Tytuł: „Zaprojektowanie i wykonanie głośników z elektromagnesami”. Głośniki te mają zastosowanie w urządzeniu o nazwie "sodar". Opracowano teorie projektowania głośników pasmowo przepustowych z promieniowaniem; głośników tubowych; a także obwodów elektromagnetycznych. W oparciu o owe teorie sporządzono optymalne projekty, wykonano dokumentację techniczną, wykonano odpowiednie urządzenia głośnikowe i dokonano ich pomiarów, które potwierdziły poprawność sformułowanych teorii.

2. Prace w zakładach Tonsil. Były to prace w zakresie projektowania elektrycznych pasywnych filtrów analogowych i urządzeń głośnikowych oraz prace w zakresie projektowania głośników – powstały głośniki i urządzenia głośnikowe dla rynku domowego.

3. Projekty w Audio Pro Solutions (APS), np. aktywny monitor studyjny „AEON". Tym razem to prace w zakresie projektowania elektrycznych aktywnych filtrów analogowych i urządzeń głośnikowych oraz głośników – powstały urządzenia głośnikowe dla profesjonalnego rynku studyjnego, radiowego i telewizyjnego.

4. Inne prace badawcze. Prace badawcze w obszarze elektromagnetyzmu, których skutkiem ma być powstanie nowej generacji głośników. Prace w zakresie projektowania elektrycznych aktywnych filtrów analogowych i urządzeń głośnikowych, w których efekcie powstają urządzenia głośnikowe dla profesjonalnego rynku estradowego, a także studyjnego. Projektowanie wysokoefektywnych głośników wysokotonowych. Prace w zakresie analizy sygnałów w środowisku LabVIEW.